Zásady zpracování osobních údajů

V souvislosti se zákonem Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, (který nahradil Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) a s Nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR) vydáváme nařízení, kterým berete na vědomí, že Chůva pro děti, po vyplnění Vaší přihlášky, zpracovává tyto údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo, místo narození, nejvyšší dosažené vzdělání, telefon a email.

Kategorie osobních údajů jsou adresní a identifikační údaje a dále citlivé údaje.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění výkonu činnosti Chůva pro děti ve vztahu k subjektům vykonávajícím dohled nad předmětem podnikání Provozovatele, jakož i ve vztahu k veřejným orgánům a dále pro uchovávání a archivování údajů dle zákonný požadavků. Dále jsou osobní údaje zpracovávány za účelem marketingu Provozovatele. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let, nestanoví-li právní předpis nebo pravidla poskytnuté dotace lhůtu delší.

Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem, ale mohou je zpracovávat i externí zpracovatelé, se kterými má Provozovatel uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu.

Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností Provozovatele při výkonu jeho činnosti. Odmítnutí udělení osobních údajů může znamenat odmítnutí poskytování služeb péče o dítě předškolního věku.

Berete na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR máte právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět;
  2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  4. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  5. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
  7. uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

V Brně dne 1. 2. 2022

Ing. Eliška Krejčí Reková, osoba zodpovědná za GDPR v organizaci

Reference

Já osobně jsem byla se spoluprací s Vámi velmi spokojena. Zkouška probíhala v přátelském prostředí, na profesionální úrovni. Studijní materiály Vámi zaslané byly srozumitelné a pro zkoušku dostačující. Obzvláště musím pochválit kurz první pomoci u dětí. Z mého pohledu byl velmi přínosný, dozvěděla jsem se spoustu nových informací a věřím, že bych dokázala první pomoc poskytnout. Pracovní uplatnění mám v mateřské škole, takže zkouška splnila svůj účel na sto procent.

Darina H.

Průběh zkoušky a celého dne byl velmi profesionální. Vše pečlivě připraveno, žádné zbytečné prodlevy. Zkoušející velmi příjemní, celá zkouška se nesla v duchu profesionální komunikace se sobě rovnými partnery, což jsem velmi ocenila. Věřím, že ostatní kolegové, kteří prošli zkouškou, měli stejnou zkušenost a přeji Vám spoustu dalších spokojených studentů ;)

Jana V.

Zkouška byla velmi dobře zorganizovaná, oceňuji, že vše proběhne během jednoho dne a na jednom místě. Ráno jsme dostali rozpis jednotlivých dílčích částí zkoušky, tedy jsme se mohli i psychicky připravit a věděli, kdy si třeba odběhnout na oběd. Zkoušející byli profesionální a tréma rychle odpadla. Určitě doporučuji předtím absolvovat kurz první pomoci.

Adéla C.

Počet měst, kde zkoušíme
3
Počet zkoušejících
15
Počet účastníků
587