Kurz první pomoci

PREZENČNÍ KURZ:

Kurz první pomoci, vedený lékařkou z Dětské nemocnice FN Brno, nabídne během 3 hodin všechna témata, se kterými se setkáme u první pomoci i u zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školení docházky (69-017-M) či Chůva pro děti v dětské skupině ( 69-073-M). Zároveň tímto kurzem splníte povinnost dle zákona 247/2014 Sb. pro absolvování kurzu první pomoci pro pečující osoby v dětské skupině. Kurz je plný názorných ukázek, kde si každý vyzkouší umělé dýchání na figurínách dítěte, zprůchodnění dýchacích cest, zotavovací polohu, ošetření krvácení, zafixování zlomenin a mnoho dalšího. Maximální kapacita 8 osob zaručuje individuální přístup. Po ukončení kurzu získají účastníci certifikát o absolvování. Dopřejte si školení, které může zachránit život dítěte!

18.1.2022
15.2.2022
15.3.2022

Cena: 900 Kč
Čas: 16:00 - 19:00 nebo 17:00 - 20:00 vždy upřesněno v pozvánce
Místo konání: Vlasty Fialové 14, Brno, Královo Pole - Sadová

ONLINE KURZ:

Kurz první pomoci, vedený lékařkou z Dětské nemocnice FN Brno, nabídne během 2 hodin všechna témata, se kterými se setkáme u první pomoci i u zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školení docházky (69-017-M) či Chůva pro děti v dětské skupině ( 69-073-M). Zároveň tímto kurzem splníte povinnost dle zákona 247/2014 Sb. pro absolvování kurzu první pomoci pro pečující osoby v dětské skupině. Kurz je plný názorných ukázek, kde si každý vyzkouší umělé dýchání na figurínách dítěte, zprůchodnění dýchacích cest, zotavovací polohu, ošetření krvácení, zafixování zlomenin a mnoho dalšího. Maximální kapacita 8 osob zaručuje individuální přístup. Po ukončení kurzu získají účastníci certifikát o absolvování. Dopřejte si školení, které může zachránit život dítěte!

Cena: 550 Kč

Čas: kdykoliv, odkaz obdržíte do 3 dnů od zaplacení faktury

 

Příprava ke zkoušce

Po zaplacení poplatku za zkoušku Vám pošleme doporučený manuál k samostudiu, který vychází z požadavků na odborné dovednosti a způsob jejich ověření jsou obsaženy v kvalifikačním standardu a v hodnotících kritériích:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Kvalifikační standard

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Hodnotící standard

Součástí přípravy ke zkoušce je také praxe 8 - 24 hod v předškolních zařízeních v Brně, kterou Vám můžeme zařídit!
Rozsah praxe si zvolíte ve formuláři přihlášky. Praxe je dobrovolná a bezplatná.

Obsahová náplň zkoušky

 • Zásady bezpečnosti a prevence úrazů (zajištění bezpečnosti dětí aj.)
 • Poskytování první pomoci dítěti (resuscitace a poskytnutí první pomoci)
 • Péče o nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Hygienické návyky (vedení dětí k hygieně, denní režim)
 • Zásady správného životního stylu dítěte (výživa, pohybové aktivity, jídelníček)
 • Formy pedagogické práce (hry, výběr vhodné hračky, vzdělávací aktivity aj.)
 • Nepříznivé výchovné situace (agresivní a hyperaktivní děti atd.)
 • Vývojové etapy dítěte (vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách dítěte)
 • Etické principy při práci chůvy (zásady chování, hygiena, etika)
 • Pracovněprávní vztahy (legislativa, písemné smlouvy, daně aj.)
 • Provozní a hygienická pravidla (vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory)

Způsob ukončení

Zkouška se skládá z částí:

Písemná část - doba trvání písemného testu jednoho uchazeče je 90 minut; test obsahuje 60 otázek rozdělených do 12 okruhů; za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek
Praktická a ústní pedagogicko-psychologická - 45 minut na jednoho uchazeče
Praktická a ústní zdravotnická - 45 minut na jednoho uchazeče

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí a za přítomnosti zdravotníka. Celková délka zkoušky je 3 - 4 hodiny na každého zkoušeného. Všechny části probíhají v jeden den.
Výsledek zkoušky bude sdělen ten stejný den a v případě úspěšně složené zkoušky bude uchazeči předáno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb.. V případě technických komplikací je možné osvědčení poslat do 5ti pracovních dnů poštou.

Zkoušející

 • Mgr. Naděžda Pernicová
 • Mgr. Jarmila Klímová
 • Mgr. Michaela Esterková
 • Mgr. Lucie Zaťovičová
 • Mgr. Olga Kelecsényiová
 • Mgr. Helena Razáková
 • Mgr. Vladana Kašparová
 • Mgr. Tereza Drchalová Dvořáková
 • Mgr. Lucie Luckerová – zdravotnický pracovník
 • MUDr. Alice Reková - zdravotnický pracovník
 • Mgr. Radka Švábeníková - zdravotnický pracovník
   

Po obdržení osvědčení můžete získat uplatnění

V zařízeních péče o děti předškolního věku
V dětských koutcích
Ve firemních školkách
V lesních školkách
Jako au pair, nebo při hlídání dětí v domácnosti
Při péči o dítě do tří let věku v denním režimu
Provozování vlastního zařízení péče o předškolní děti
Jako školní asistent, dle šablony DVPP – I. Aktivity pro mateřské školy – I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ
V dětských skupinách (na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb.)
V mateřských školkách, které přijímají děti mladší 3 let (jako doplnění vzdělání)

Jak se přihlásit?

Zkouška probíhá na adrese: Jakuba Obrovského 1a, Brno, Bystrc, 635 00.
Po vyplnění přihlášky Vám bude zaslána pozvánka s přesným termínem konání zkoušky, bližšími informacemi o průběhu zkoušky, studijní materiály a platební informace. Zkoušku je nutné absolvovat do 3 měsíců od odeslání přihlášky.
První pomoc důrazně doporučujeme absolvovat výhradně prakticky – na tuto oblast je u zkoušky kladen důraz. V mnoha případech uchazeči nejsou schopni předvést praktickou ukázku poskytnutí první pomoci a tím zkoušku nezvládnou.
Součástí přípravy ke zkoušce Vám můžeme zařídit praxi 8 - 24 hod v předškolních zařízeních v Brně, která je dobrovolná a bezplatná.

Více informací v obchodních podmínkách.

TERMÍNY

BRNO
22.1.2022 od 9 hod
19.2.2022 od 9 hod
19.3.2022 od 9 hod
9.4.2022 od 9 hod
7.5.2022 od 9 hod
4.6.2022 od 9 hod
25.6.2022 od 9 hod
 
 
PRAHA
29.1.2022 od 9 hod
26.2.2022 od 9 hod
26.3.2022 od 9 hod
23.4.2022 od 9 hod
14.5.2022 od 9 hod
11.6.2022 od 9 hod
 

Kvalifikační a vstupní předpoklady

Základní vzdělání
Plnoletost
Bez logopedické vady

Zkouška u autorizované osoby se uskuteční při minimálním počtu 3 osob. Maximální počet 5 osob.
Pro ucelenou skupinu zájemců jsme schopni vypsat individuální termín.
K vykonání zkoušky je vyhrazen jeden pokus (nejsou opravné termíny). V případě neúspěchu se uchazeč nově přihlašuje a hradí nově poplatek za celou zkoušku.

Cena - 5500 Kč

Cena zkoušky vychází z kvalifikovaného odhadu nákladů na zkoušku. Náklady na vykonání zkoušky profesní kvalifikace je v příslušném zdaňovacím období možné odečíst od základu daně.
Zkoušku z profesní kvalifikace může zaměstnanci uhradit i jeho zaměstnavatel. Zkouška se tak stává jedním z benefitů, při podpoře zaměstnanců na další vzdělání.

Storno
Ode dne poslání přihlášky - 8 dní před konáním aktivity 500 Kč
8 - 4 dny před konáním aktivity nebo po odeslání studijních materiálů 50%
3 - 0 dní před konáním aktivity 100%

Přesun zkoušky
Pokud je to z naší strany možné, umožňujeme přesun termínu nejpozději 14 dní před absolvováním zkoušky. V období kratším než 14 dní lze termín zkoušky přesunout pouze ze zdravotních, nebo jiných vážných důvodů (vyžadujeme potvrzení a žádost o přesun individuálně vyhodnocujeme - tedy není nárokový). 4 pracovní dny a méně před zkouškou již není možné přesunout termín z žádných důvodů a pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví, tak se zkouška pokládá za neúspěšně složenou.

 

 

Reference

Zkoušku jsem dělala 10.12.2017 v Brně Bystrci. Co se týče poroty a zkoušejících nemám žádné výtky. Zkoušení bylo příjemné, spíš takové popovídání si o dané tématice. Test byl težší, ale za mě úplně zbytečný, neboť se na podobné, ne-li stejné otázky ptaly porotkyně při ústní zkoušce. Jediné, co mi vadilo, bylo to, že se test psal u dětského stolu s dětskou židlí, což už ke konci bylo dá se říct bolestivé. Celkově bych zkoušce dala 90%.
Lucie B.
Průběh zkoušky a celého dne byl velmi profesionální. Vše pečlivě připraveno, žádné zbytečné prodlevy. Zkoušející velmi příjemní, celá zkouška se nesla v duchu profesionální komunikace se sobě rovnými partnery, což jsem velmi ocenila. Věřím, že ostatní kolegové, kteří prošli zkouškou, měli stejnou zkušenost a přeji Vám spoustu dalších spokojených studentů ;)
Jana V.
Já osobně jsem byla se spoluprací s Vámi velmi spokojena. Zkouška probíhala v přátelském prostředí, na profesionální úrovni. Studijní materiály Vámi zaslané byly srozumitelné a pro zkoušku dostačující. Obzvláště musím pochválit kurz první pomoci u dětí. Z mého pohledu byl velmi přínosný, dozvěděla jsem se spoustu nových informací a věřím, že bych dokázala první pomoc poskytnout. Pracovní uplatnění mám v mateřské škole, takže zkouška splnila svůj účel na sto procent.
Darina H.
Počet měst, kde zkoušíme
0
Počet zkoušejících
0
Počet účastníků
0